Zájem o koupi zemědělské půdy výrazně roste

25. listopad 2014

výrazně roste

Praha 20. litopadu 2014 - Společnost CleverMaps umožnila svým zákazníkům za prvních šest měsíců působení získat více jak 350 hektarů zemědělské půdy. Oslovení vlastníků půdy s nabídkou odkupu realizovala firma s využitím unikátní znalosti katastru nemovitostí a vývoje softwaru. Firma zároveň registruje zvyšující poptávku po online evidenci nájemních vztahů k půdě.

“Dříve musel investor složitě vyhledávat v katastru každý jednotlivý pozemek a samostatně  oslovovat každého vlastníka s nabídkou odkupu. Díky naší aplikaci dokážeme celý proces automatizovat,” vysvětluje Oldřich Kahoun, manažer divize výkupu.

Velký investor či farmář na začátku pouze specifikuje, o kolik hektarů má zájem a v jaké lokalitě. Společnost CleverMaps pro něj následně připraví přesně cílenou výkupní kampaň. Výsledkem je, že odejdou tisíce dopisů vlastníkům pozemků s nabídkou na odkup. Odborníci CleverMaps posléze uzavírají jménem investora kupní smlouvy a realizují výkup.

Investor si již v průběhu nákupu může v mapovém okně online aplikace sledovat, jaké pozemky jsou již koupeny a jaké jsou stále v jednání. Aktivně se tak podílí na schválení jednotlivých odkupů.

“Dopisy s nabídkou výkupu jsme schopni majitelům půdy rozeslat v řádu jednotek dnů od podpisu smlouvy s investorem. Pro jednoho významného zákazníka jsme byli schopni zrealizovat oslovení a následný nákup 50 hektarů půdy za jeden měsíc od zadání,” doplňuje Oldřich Kahoun.

“Díky naší službě se stává výkup zemědělské půdy jednoduchou záležitostí. Odpadá složitá byrokracie či potřeba financovat mohutný aparát, který dohledává jednotlivé vlastníky,” doplňuje Jan Sirotek, zakladatel společnosti CleverMaps.

Průměrné ceny zemědělské půdy jsou v ČR ve srovnání s průměrem EU o více jak ⅔ nižší. “Dokonce i na Slovensku se prodává zemědělská půda přibližně 2x dráž než v ČR”, doplňuje Kahoun.

“Vzhledem k rostoucím cenám půdy a cenové hladině v okolních zemích, očekáváme i do budoucna zvyšující zájem investorů,” doplňuje Jan Sirotek.

CleverMaps vytváří unikátní analytický software, který významně zjednodušuje správu půdy. Svým zákazníkům umožňuje kvalifikovaněji rozhodovat, snižovat náklady a zvyšovat produktivitu. Společnost se zaměřuje na projekty v segmentech dopravy, správy majetku, zemědělství a business intelligence. Díky jedinečným zkušenostem z oblastí geodézie, katastru nemovitostí a vývoje software patří CleverMaps mezi nejrychleji rostoucí firmy v ČR.