Top odpovědná firma 2014

CleverMaps to nejsou jen chytré mapy, softwary a technologie. Ve firmě se intenzivně zabýváme také konceptem svobodných firem a sociální odpovědností firem. Je nám ctí, že Ondřej Tomas, partner ve společnosti, mohl i v letošním roce zasednout v komisi pro výběr Top odpovědné firmy za rok 2014. Tato cena je nejprestižnější českou cenou oceňující firmy za odpovědné a udržitelné podnikání. Více o soutěži, ceně a odpovědných firmách najdete zde.