SyMAP Vlastnictví a majetek se dočkala vylepšení, které ocení nejeden uživatel

Aplikace SyMAP Vlastnictví a majetek slouží především jako nástroj pro zobrazení aktuálního stavu vlastnictví pozemků pod komunikacemi a pro podrobný přehled majetkoprávních vztahů. Na základě protnutí vrstvy katastrální mapy a plochy silničních pozemků aplikace identifikuje nesoulad, tedy chybějící potřebné plochy a naopak přebytečné plochy.

Díky takovéto evidenci dat o aktuálním stavu vlastnictví umožňuje aplikace rychlou analýzu pro narovnání majetkoprávních vztahů. Systémem automatizovaně vyhodnocený stav plochy nemusí však vždy odpovídat realitě. Mohou například existovat důvody, proč je nutné danou plochu mít ve vlastnictví, a proto je potřeba změnit označení jejího stavu. To dosud ale aplikace neumožňovala.

Nyní se ale mapové okno aplikace ve verzi 18-14 dočkalo zásadní inovace, která dává uživatelům do rukou nástroj pro jednodušší údržbu aktuálního stavu vlastnictví. Uživatel najde v pravém horním rohu malou ikonu nůžek, která umožní provádět manuální změny v evidenci.

Pomocí nástroje nůžek může uživatel „rozstřihnout“ vybranou plochu na více celků a takto vzniklým novým plochách je pak možné přiřadit jiný z příslušných stavů.

Uživatelé tak mohou sami na základě své lokální znalosti oblasti zpřesnit automatizovaně vyhodnocené údaje o plochách pozemků. Již tedy nemusí žádat o úpravu někoho dalšího, ať už geodeta či projektanta, případně kvůli editaci ploch opouštět prostředí aplikace.