SyMAP - revoluce v majetkoprávní přípravě liniových staveb

13. duben 2015

Majetkoprávní příprava je spolu s projekčními pracemi nejdůležitější fází přípravy dopravních a infrastrukturních staveb. U složitějších staveb často zabere roky a na pozemcích, které nebyly včas vypořádány se v minulosti zasekla nejedna významná stavba.

Řešili jsme úlohu jak vše zrychlit zkvalitnit a často rutinní práci co nejvíce odlehčit a učinit příjemnou. Naše aplikace, kterou jsme nazvali SyMAP (Systém MAjetkoprávní Přípravy staveb) je unikátní především ve způsobu přístupu k ní, kdy jednu aplikaci využívá jak investor stavby, tak vlastní vykonavatel majetkoprávní činnosti - mandatář. A co více, SyMAP je uživateli k dispozici v běžném internetovém prohlížeči, bez jakýchkoliv dalších technických podmínek a doplňků pro jeho používání. SyMAP provádí kontinuální kontroly stavu dat katastru nemovitostís návazností na obsah řešených smluv. Aplikace automaticky generuje smluvní dokumenty, dopisy a potřebné reporty. Její součástí je také vlastní úložiště pro dokumentaci k jednotlivým smlouvám a další chytré pomůcky pro kvalitní a rychlou majetkoprávní činnost. Unikátní propojení tabulkových dat  s výkonným mapovým oknem, které je také v SyMAPu k dispozici, dává nový rozměr pro vnímání připravenosti a postupu činností při majetkoprávní přípravě či vypořádání staveb.

Obr. Ukázka úvodní stránky aplikace SyMAP

SyMAP dává investorovi jasný přehled o stavu činností majetkoprávní přípravy. Odpadá tak nepřehledná práce s nekonečnými tabulkami a obřími plachtami záborových elaborátů proškrtaných různobarevnými zvýrazňovači. Díky SyMAPu je možné celkovou dobu potřebnou pro vypořádání pozemků na konkrétní akci významně zkrátit. Investor má k dispozici nástroj, jak mít nad přípravou stavby kontrolu.

SyMAP lze využít jak pro stavby plánované, ve stavu před zahájením majetkoprávních činností, tak pro stavby existující, kde je úkolem dosáhnout narovnání nevypořádaného majetkoprávního stavu. Vedle výkupů pozemků je možné SyMAP využít také pro zřizování věcných břemen.

SyMAP je již v ostrém provozu a v současnosti je využíván při přípravě silničních staveb a staveb vysokotlakých plynovodů.

Dokladem jsou spokojení uživatelé, například Ing. Ivana Vyskočilová, ředitelka atelieru inženýrských činností firmy Dopravoprojekt a.s., která říká: “Aplikace SyMAP nám zrychlila a usnadnila majetkoprávní agendu jako je evidence případů, generování smluv, komunikace s investorem, hlídání změn v katastru nemovitostí, generování návrhu na vklad a jiné rutinní činnosti.”

Naopak pro investora je důležité mít dobrý přehled o stavu přípravy staveb. Manažerský modul SyMAPu dává možnost podívat se kdykoliv na aktuální procento uzavřených, rozjednaných a navržených smluv na jakékoliv stavbě a zároveň mít finanční statistiku přes všechny akce v gesci ŘSD. Mgr. David Fiala, ředitel ŘSD ČR, Závod Brno to komentuje na základě zkušeností s nasazením SyMAPu  na stavbě obchvatu města Břeclav: “Díky aplikaci SyMAP budeme mít jednoduše naprostý a podrobný přehled o stavu uzavírání majetkoprávních smluv celé stavby. Zrychlí se proces evidence jednotlivých smluv a v jedné aplikaci budeme mít přehled i o majetkoprávním vypořádání a zajišťování stavebních povolení po jednotlivých objektech. Hlavně finanční statistiky jsou silným nástrojem pro plánování financí v majetkoprávní přípravě.“

Pokud Vás náš SyMAP zaujal, neváhejte nás kontaktovat pro detailnější představení schopností této aplikace.