Snadné farmaření s CleverMaps

08. srpen 2013

V těchto dnech vstupujeme na rumunský trh s pilotním projektem CleverFarm.

Proč právě CleverFarm?

Jednoduše proto, že pomůžeme farmářům s agendou plánování a správy polí, takže budou mít víc času soustředit se na to, co nejlépe umí, tedy na samotné farmaření. Odpadne jim složitá evidence např. v excelových tabulkách.

Online se dostanou k údajům o běžných činnostech spojených s hospodařením na poli i mimo něj. Jedná se především o oblasti:

  • setí,
  • hnojení,
  • ochrany rostlin,
  • sklizně,
  • vedení stájového deníku
  • a v neposlední řadě správy majetku a správy nájemních smluv.

Systém pracuje nad daty z LPIS (Land Parcel Information System) a je schopný generovat žádosti o dotace z Evropské Unie.

Veškeré informace jsou dostupné online ve webovém prohlížeči, což umožňuje okamžitý přehled o tom, co se na farmě děje, ať je farmář kdekoli. Doufáme, že toto ulehčení využijí brzy  farmáři nejen v Rumunsku, ale i v dalších evropských zemích.