Šíříme myšlenku svobodných firem

Minulý týden přednášel náš CEO Jan Sirotek na manažerské konferenci “Změna jako příležitost” (http://www.altego.cz/userfiles/files/pozvanka_xxiii_konference.pdf) pořádané vzdělávací agenturou Altego. Konference se odehrávala v komorní otevřené atmosféře za účasti velmi zajímavých řečníků.

Jan mluvil o tom, jak v CleverMaps žijeme v permanentní změně a že nevnímáme změnu jako konflikt, ale spíše jako příležitost pro další růst. Protože směrování a vizi firmy u nás může opravdu ovlivnit každý, nebojíme se změny dělat. Svobodná firma je především o lidech a těm byla věnována i většina přednášky. V CleverMaps se snažíme každému umožnit, aby dělal to, v čem je nejlepší a co ho baví, a v tom lidi podporovat. Podmínkou, aby takový tým mohl fungovat společně, je samozřejmě vysoká míra zodpovědnosti každého jednotlivce. Jan také zdůraznil, že klíčovou a nutnou podmínkou pro cestu svobodné firmy je lídr a jeho autenticita.

Prezentaci z přednášky můžete najít tady: http://www.slideshare.net/JanSirotek/svobodn-firma-ivot-v-permanentn-zmn

Z ohlasů účastníků bylo znát, že toto téma je pro firmy stále více zajímavější a že pro majitele a manažery je důležité, aby se lidé v jejich firmách cítili dobře a dělali, co je baví. Nejvíce zaujalo to, jak ve firmě pracujeme s typologií lidí, a že je to věc veřejná. Díky tomu si uvědomujeme, jaký kdo jsme a jak spolu můžeme nejlépe komunikovat. Největší radost jsme měli z toho, že nás oslovili dva majitelé prosperujících firem, kteří se snaží o podobný koncept a rádi by si s námi vyměnili své zkušenosti. Těšíme se na vzájemnou inspiraci.

Je hezké sledovat, že svět se mění a ukazuje se, že firmy už přestávají být orientované pouze na zisk a zákazníka, ale že stále více je důležitá i spokojenost zaměstnanců a odpovědnost firmy k celé společnosti a že u malých a středních firem to narozdíl od globálních korporací není jen klišé, či kapitola ve výroční zprávě, ale reálné akce a činy.