První firemní hackathon v CleverMaps

Již delší dobu se zabývala naše firma myšlenkou uspořádat vnitrofiremní hackathon. Pro neznalé, jedná se o akci, při níž programátoři intenzivně pracují na zadaném softwarovém projektu. Podobných akcí mimo firmu se někteří členové našeho týmu účastnili a tento model je natolik oslovil, že se ho rozhodli aplikovat i přímo ve firmě.

Akce se uskutečnila 14.-15. května v naší brněnské kanceláři a vybraným tématem byla aplikace Clever Farm pro správu farmy.

Toto společné setkání všech našich programátorů značným způsobem ovlivnilo život ve firmě i mimo vývojový tým. Půvabnější část týmu připravila bohaté občerstvení tak, aby se naši vývojáři cítili dobře a práce jim mohla jít lépe od ruky, další část se zapojila do nevývojové části akce, kterou bylo dokončení business plánu pro tento produkt.

V rámci pátečního vyhodnocení jednotliví vývojáři představili svoji dvoudenní práci a zhodnotili přínos hackathonu. Ukázalo se, že akce byla cenná zejména díky možnosti sdílení informací mezi jednotlivými produktovými týmy a budeme ji pravidelně opakovat. Pro lepší motivaci byla vyhlášena soutěž o Clever Hero za největší přínos a nejzajímavější práci, kterou získal Tomáš Ligenza z týmu Assets.

Setkání bylo zakončeno pátečním neformálním posezením a sobotním výletem do jeskyně Býčí skála, kam jsme díky velkému jeskyňářovi Honzovi Sirotkovi mohli zavítat a doslova se ponořit do tajů jeskyňářského řemesla.