Dnes začíná Location Intelligence Summit 2014!!!

Ve dnech 19. a 21. května se ve Washingtonu koná Location Intelligence Summit 2014.  Jedná se o největší konferenci na téma Location Intelligence na světě. Tenhle ročník je věnovaný zejména tématu Location Analytics & Visual Data Discovery.  

Pro ty z vás, kteří jste se s Location Intelligence ješté nesetkali, se jedná o inovativní přístup ke zpracování a analýze dat na základě lokační (geografické) složky. Tento přístup odráží narůstající potřeby státních institucí a firem analyzovat a spravovat nejrůznější typy dat z různých zdrojů.

Více informací najděte na: http://www.locationintelligence.net/