Clevermaps chystá první Obecní mapu pro obec Rudice

28. červen 2013

Obec Rudice bude historicky prvním uživatelem Obecní mapy od společnosti CleverMaps. Obecní mapa je jednoduchý a uživatelky velmi příjemný webový portál určený obcím pro správu majetku. Portál využívá pouze webové rozhraní, čímž odpadá instalace jakékoliv aplikace, Obecní mapu si uživatelé mohou prohlížet a editovat dle jim nastavených práv přímo z prohlížeče.

Další výhodou je tvorba a editace vlastních uživatelských vrstev sloužících nejen obci samotné, ale umožnující například sběr dat od občanů. Věříme, že vyladěná Obecní mapa bude Rudicím dobře sloužit a těšíme se na další obce pro tento produkt.