CleverMaps a CleverAnalytics: Mapy nejen pro chytřejší maloobchod

Firma CleverMaps, ve které je Ondřej Tomas partnerem, má v portfoliu řadu produktů z oblasti geoinformatiky. CleverAnalytics se zaměřuje na mapovou Business Intelligence. Poskytuje firmám, které mají sítě obchodů nebo poboček (banky, pojišťovny), informace o místě, kde se jejich prodejna nebo pobočka nachází. Využívají se například demografická data, data z realitního byznysu, informace o zaměstnavatelích působících v oblasti apod. Výsledkem jsou pak podklady, které umožňují lepší rozhodování manažerů.

Direkt: Můžete představit firmu CleverMaps a její strukturu?

Ondřej Tomas: Firmu jsme založili před rokem a půl s lidmi, kteří jsou experty na geoinformatiku a lokační analýzy. Tým také doplnili mladí vývojáři a při jejich výběru jsme měli štěstí. Nyní máme kolegu, který dříve vedl vývoj ve firmě GoodData. Další spolupracovník, který je naším hlavním softwarovým architektem, je fandou do open data a založil jádro našich aplikací. Pokud jde o vlastnickou strukturu, ve firmě jsou čtyři partneři – já s Janem Sirotkem firmu řídíme, třetím partnerem je Grega Milcinski ze společnosti Sinergise, což je slovinská softwarová firma, která vytváří velké systémy pro řízení národních katastrů a národních systémů při rozdělování zemědělských dotací. Čtvrtým partnerem je finanční investor. Zaměřujeme se na čtyři oblasti – software pro dopravní infrastrukturu, software pro správu nemovitého majetku (zejména pozemků), software pro řízení farem a agroevidenčních činností a software pro lokační analýzy pro business intelligence v mapách. Dvě naše aplikace mají z našeho pohledu globální potenciál. Jde o software pro farmy CleverFarm a o CleverAnalytics, které se zaměřuje na mapové BI.

Direkt: Je Clever Analytics pro některá odvětví zvlášť vhodný?

Ondřej Tomas: Software Clever Analytics má v současnosti tři oblasti, kde vidíme jeho uplatnění. První jsou klasické velké firmy s retailovou sítí a je lhostejné, zda působí v retailu se spotřebním zbožím nebo v retailu služeb, tedy zda jde o prodejce energií, banky či prodejce pojišťovacích služeb. Náš software umožňuje analytický pohled na to, jak síť funguje, jak pracují jednotlivé obchody i prodejci. Srovnává prodejce a jeho výkon a poskytuje pohled na to, jak funguje v dané lokalitě.

Direkt: K čemu může tento nástroj sloužit?

Ondřej Tomas: Pomáhá klientům zlepšovat výkon díky tomu, že v aplikaci mohou zjistit potenciál oblasti a že se dozví, jak je daná prodejna úspěšná. Sleduje se i konkurence, míra kanibalizace a úspěšnost prodejců. Na základě analýzy se připraví obchodní kvóta, která stanoví, jaké výsledky by měl mít prodejce v dané oblasti. Pokud se řeší výkon – ať již při prodeji na pobočce nebo u jednotlivých prodejců – jsou výsledky reportovány. Vidíme je ve zdrojových systémech a můžeme je pak vyhodnotit.

Direkt: Jak se marketéři rozhodují, pokud nemají tyto nástroje k dispozici?

Ondřej Tomas: Většinou jde o rozhodování na základě intuice, dat o prodeji, z konkurenčního zpravodajství nebo z loňských dat.

Direkt: Co k tomu může přidat váš software?

Ondřej Tomas: Pro přirozené intuitivní rozhodování dodá tvrdá data. Navíc ukáže, kde intuice zklamala a kde byla správná. Intuice působí tak, že člověk vyhodnocuje v hlavě nejrůznější vstupy a nějak se rozhodne. My nabízíme k takovému rozhodování kontext zaměřený na danou lokalitu nebo prodejnu. Vezmeme různé typy dat – i zdánlivě nesouvisejících – a propojíme je. Základem je demografie oblasti, tam jsou zdrojem statistická data, rejstříky apod. Vedle toho se díváme i na to, jací zaměstnavatelé v místě působí, co vyrábějí, jaké lidi zaměstnávají atd. To totiž velmi ovlivňuje regiony až na mikroúrovni ulic. Kromě toho nás zajímá i typ služeb, které se v dané oblasti poskytují, bereme v úvahu i kriminalitu, koncentraci heren apod. I z toho lze pochopit, co se v oblasti děje a jak tam může fungovat obchod. V úvahu se bere také realitní byznys, řešíme, jak kvalitní domy tam jsou, které jsou zastavené, což může souviset s bankovní kampaní nebo hypotékami. Lze říci, že vytváříme z mnoha střípků kontext k lokalitě a ve finále získáme komplexní obraz zákazníka.

Direkt: Berete v úvahu i konkurenční analýzu?

Ondřej Tomas: Ano, zdrojem jsou v tomto případě databáze firem. Z nich víme, kde mají pobočky konkurenční firmy. Pracujeme ale i s externími datovými sadami a s daty z průzkumů. Jde například o různé typy opakovaných výzkumů prováděných zákazníkem, i tato data jsme schopni překlopit do naší aplikace. Vše se v ní potom spojí do finální informace, kterou klientovi poskytujeme.

Direkt: Můžete podrobněji popsat službu a její uplatnění u klientů?

Ondřej Tomas: Dnes pracujeme pro větší klienty v enterprise sektoru. Máme ale zájem vytvořit v aplikaci předdefinovaná schémata a datová propojení tak, abychom produkt mohli nabídnout i malým a středním firmám. Jako příklad můžeme vzít malou síť masen v počtu deseti prodejen. Pro takovou velikost dnes nikdo nenabízí podporu a strategii prodeje. My těmto společnostem chceme nabídnout to, že od nich nabereme zákaznická data třeba z GoogleApps nebo CRM, podle typu byznysu jim ukážeme, jak fungují pobočky a nabídneme doporučení, jak postupovat dál. Připravíme jim například distribuční seznam na roznos letáků, tipy, kde umístit venkovní reklamu, nebo výběr správných adres pro direct mailing.

Direkt: Co konkrétně to marketérovi přináší?

Ondřej Tomas: Především kontextovou informací a kvalitní zdroj pro rozhodování, dozví se totiž, jak v širokém smyslu funguje jeho marketing. Také porozumí celé síti a najde způsob, jak ji řídit. My přinášíme přehlednost a pohled na to, jak dostat informace, které předtím nebyly brány v úvahu.

Direkt: Jak vypadá vaše komunikace se zákazníkem?

Ondřej Tomas: Naše aplikace běží v cloudu a my se staráme o data na centrální úrovni. Přijdeme za klientem, analyzujeme s ním situaci, nasajeme jeho data a pak mu zpřístupníme aplikaci.

Direkt: Jak je to s bezpečností?

Ondřej Tomas: Jsme primárně softwarová firma s know-how, které jsme zapracovali do našeho nástroje. Máme bezpečnostní certifikáty a vyhověli jsme všem jejich podmínkám. Myslím, že za vše hovoří skutečnost, že jsme připraveni na práci pro finanční sektor.

Ondřej Tomas (1974), Partner Clevermaps, vystudoval VŠE a při ní mezinárodní program CESP. Před rokem a půl založil společně s Janem Sirotkem startup Clevermaps zaměřený na lokační analýzy a mapový software. Ondřej před tím pracoval jako generální ředitel ve společnostech Geodis a GfK. Věnoval se aktivně problematice CRM a marketingové automatizace. Zakládal projekt CRM v České pojišťovně, ve společnosti Oracle vedl konzultanty na oblast aplikací, BI a data warehousingu. Ondřej hovoří anglicky a německy a moc ho baví plachtění, lyžování, víno a hra na hudební nástroje.

iDirekt.cz