CLEVER°ANDĚLÉ’

Už je tomu rok, co jsme udělali jako společnost první dobrý skutek a podpořili nadační fond Dobrý anděl. Tato nadace pomáhá rodinám, které se vlivem nemoci dostaly do finanční tísně.

I v letošním roce CLEVER°MAPS’ podpoří tuto nadaci. Systém zůstává stejný - kolik přispějí zaměstnanci, tolik přispěje i společnost. V letošním roce CLEVER°ANDĚLÉ’ poslali na účet nadace celkem 26.500 Kč a stejnou částku poslala i firma.


Společnost CLEVER°MAPS’ je nadále firmou, kde pracují Dobří andělé.