Chtěli jsme svobodnou firmu, ale nevěděli, co to znamená

Přibývá firem, které začínají rozvíjet byznys v nových oborech. Svět se mění a lidé hledají netradiční modely řízení firem tak, aby v nich zúročili talent. Jan Sirotek, ředitel společnosti Clever°Maps', vyměnil před rokem a půl vysoký post, slušný plat a jistoty za to, že spoluvytváří firmu, která odpovídá jeho hodnotám.

Společnosti Clever°Maps' je nová softwarová firma, která vytváří aplikace pomáhající firmám a institucím v různých oborech dělat lepší, efektivnější a rychlejší rozhodnutí. Zabývá se čtyřmi odlišnými obory, ale všem je společné to, že souvisejí s prostorovou analýzou. 

Jste mladá softwarová firma, která dělá chytré mapy. V čem jsou užitečné?

Základní myšlenka je, že každá informace se dá přiřadit k nějaké lokalitě. Ať už je to adresa, ulice nebo nějaký region. Právě přes tu polohu se spolu dají kombinovat zdánlivě nesouvisející věci. Například si můžeme vzít demografická data ze statistického úřadu a svá obchodní data z firmy a přes polohu je dát na sebe a hledat zajímavé vzorce - například vzorce nákupního chování.

Většina lidí si spojuje mapy s Googlem, ačkoli česká pobočka vznikla až v roce 2006. Co se událo v posledních letech v tomto oboru?

Do doby, než Google přišel s myšlenkou Google Earth a svých map, byl tento svět výhradně doménou státní správy. Letecké snímky a mapy se dříve dělaly na zakázku konkrétním zákazníkům. Když se něco udělalo pro jedno ministerstvo, tak výstupy nemohlo používat jiné. Google byl první, kdo tyhle věci plošně zpřístupnil veřejnosti.

Váš tým je veden zkušenými odborníky, kteří prošli firmami Geodis, Oracle, GoodData a odpoutali se od těchto zavedených firem...

Opravdu nejsme start-up nadšených kluků těsně po škole. Už trochu víme, jak to ve světě chodí, ale ještě nejsme tak staří, abychom se nedokázali pouštět do nových věcí.

Jakou firmu jste chtěli budovat?

Chtěli jsme budovat svobodnou firmu, ale v podstatě jsme nevěděli, co to znamená. Říkali jsme si se společníky, že ji chceme řídit jinak. Každá firma je hodně obrazem svého lídra nebo svých lídrů. Nejde ale, aby si ve firmě o 20 lidech každý dělal, co chce. Přestože se snažíme mít co nejplošší organizační strukturu, brzy jsme přišli i na to, že je potřeba mít i mechanismy, kdy někdo rozhodne a nese také odpovědnost. Například si myslím, že finance se nedají řídit úplně svobodně. Jsou spojené s řádem, a pokud se jim nevěnuje dostatečná pozornost, tak se jednoduše může stát, že netečou správným směrem.

Co máte vy profesně za sebou?

Jsem vystudovaný geodet. Ke geodézii jsem se dostal přes koníček, což jsou jeskyně. Bavilo mě dělat mapy jeskyň, ale už na škole jsem měl firmu, která se zabývala něčím jiným. Dělali jsme marketingové výzkumy, ta firma stále existuje. Jenže jsem si říkal, že když už jsem studoval geodézii a věnoval tomu pět let, půjdu to alespoň zkusit. Dostal jsem se do firmy Geodis, kde jsem působil téměř 10 let. Ve své době to byla největší středoevropská společnost v oblasti leteckého snímkování a geodézie.

Kdy jste začal vědoměji kormidlovat svůj profesní život, nežli jen tak, že jste kývnul na nějaké angažmá?

Jde o uvědomování si sebe sama. Za svůj osobní i pracovní život jsem absolvoval mnoho lekcí a zkušeností. Jsem přesvědčený, že se v životě neděje nic náhodně, ať už jsou to věci dobré, nebo špatné. Přitom jsem byl dlouhou dobu pragmatický a racionálně uvažující člověk. Chodil jsem na elitní matematické gymnázium. Studoval technický obor, dokončil program MBA. A dlouho jsem byl někdo, kdo staví rozhodnutí na číslech a faktech. Později jsem začal zjišťovat, že je potřeba se podívat i do svého srdce. A zkoušet se na některé věci dívat také intuitivně. V tom u mě nastal osobní posun a já se začal více věnovat osobnímu rozvoji i v duchovní oblasti, pracovat s různými učiteli, chodit na semináře. Do toho přišlo založení vlastní firmy Clever°Maps'. A začal jsem přemýšlet jak všechno, co se dozvídám, promítnout do firmy.

Jaké hodnoty prosazujete jako šéf?

Jsou úplně stejné pro mě jako šéfa i člověka: otevřenost, hravost, láska a odvaha. A ty se snažím otiskovat do firmy, která má pětadvacet lidí.

Zakládali jste firmu s tím, že nejde o experiment, ale aby byla zisková. Chcete podnikat i globálně?

Jak v čem. Věnujeme se čtyřem oblastem s tím, že dvě jsou lokální. První je správa majetku a podpora investorů v oblasti zemědělské půdy. Tvoříme obchodní modely pro nákup, výměny a správu pozemků. Druhou oblastí je správa a údržba dopravní infrastruktury. To jsou dvě části firmy, které nám od začátku vydělávají a díky nim si můžeme dovolit rozvíjet další dvě oblasti, které jsou investiční. Jde o platformu pro Business Intelligence, která slouží jako nástroj pro řízení síťových byznysů.

Jak se to využije v praxi?

Například pro hledání nových poboček. První zákazníci jsou lokální, ale celý projekt má globální ambici. Druhá oblast je zemědělství, kde děláme aplikace pro farmáře a řízení jejich farem. Začali jsme v Rumunsku, kde se to nevyvíjelo úplně úspěšně. Začalo se nám dařit spíše v Česku a příští rok chceme službu rozšířit do dalších dvou zemí. Tím, že jsme měli zkušenost, tak jsme k firmě přistupovali konzervativně v tom smyslu, že jsme chtěli mít své aktivity z čeho platit. Nejsme start-up, který by sháněl investora, který do něj bude tři roky pumpovat peníze a nedívat se na hospodářský výsledek.

Co je nejdůležitější při zakládání nové firmy?

Klíčem k fungujícím firmám je tým lidí. To není novinka, to říkal už Jack Welsch. Tvrdil, že vždy je důležitější, jak člověk zapadá do týmu a ladí s vizí a hodnotami firmy, než jaké má výsledky. Je potřeba lidi podpořit v tom, v čem jsou dobří a najít jim k tomu správné místo. Je důležité, v čem se člověk cítí šťastný. A to se snažíme podporovat. S tím pracujeme a máme ve firmě udělanou vlastní typologii lidí, kterou jsme vytvořili s koučem Vladimírem Smutným. Máme na nástěnce obrázek, kde každý člověk zapadá do nějaké barvy a každý si může najít, jak třeba funguje "červený" se "zeleným" či "modrým". Snažíme se mít vyvážený tým, abychom měli různé typy lidí. Jak kreativce, tak ty dotahovače, lidi se řádem versus ty, kdo fungují intuitivně. Samozřejmě se snažíme dávat všem co největší míru svobody. Ale k té patří i odpovědnost...

Jak důležité je to, aby lidé byli flexibilní a nebránili se změnám?

Člověk si musí připustit, že věci mohou být jinak, než si je naplánoval. Dneska se hodně mluví o byznys plánech. Ty se předkládají ve startupových firmách investorům. Když se o tom s někým bavím, tak si myslím, že je důležitější přístup, jak se to udělá. Kdybych vám ukázal náš půlrok starý byznys plán, tak jsme dnes už úplně jinde. A pokud organizace není nastavena na permanentní změnu, tak má obrovský handicap. A to je vidět v těch velkých korporacích, které nejsou schopny na změny rychle reagovat.

Dříve firmy mluvily hodně o zákaznících, nyní řeší i zaměstnance. Proč?

Pokud neuspokojíte zákazníka, byznys nemůže jednoduše fungovat. Dneska se ale dostávají do popředí zaměstnanci, protože ti si začínají uvědomovat, že nejde jen o výplatu, benefity a kariérní růst. I pro ně začíná být důležité, zda má práce nějaký vyšší smysl, a na to musejí reagovat i firmy. Pokud nebudou mít dobře nastaveny svoje firemní kultury, tak tam ti lidé nebudou pracovat. A tím nemyslím, že máte v práci zadarmo ping-pong, bowling či stravenky. Každý a je jedno, zda je dělník či manažer, by se měl ptát, proč je na světě. A hledat si to své správné místo, kde bude naplněný.

Máte podpůrnou profesionální skupinu, která vás obohacuje?

Procházím celoročním programem "Vědomý lídr", který vede Vladimír Smutný. Do roku 2008 byl obchodním ředitelem Microsoftu a řídil 60 lidí s obratem tři miliardy korun. Pak se začal věnovat koučování a osobnímu rozvoji. Je to člověk, který mi hodně pomáhal s mou osobní vizí. Součástí výcviku byl i týdenní pobyt v lese, kdy je člověk sám se sebou v rámci Vision Questu, inspirovaného indiánskými rituály. Jsou tam například lidi z bankovnictví, je tam kapitán extraligového týmu v hokejové lize. Velmi dobře tam funguje vzájemná inspirace mezi lidmi. Zjistíte, že problémy, které řešíte vy, řeší všichni. Každý vypráví svůj příběh a z něj si každý něco vezme. To je určitě jeden z mých inspiračních zdrojů. Dříve jsem těmto věcem moc nevěřil, ale dnes vím, že mají velkou sílu.

Co ještě vás inspiruje?

Rád čtu knížky o tom, jak jiní lidé budovali firmy. V nich se inspiruji a snažím se přijímat pozitivní informace, protože když si dnes otevřete noviny, poměr negativních a pozitivních zpráv je v nerovnováze.

V konzervativní firmě si každý své know-how chrání. Nová kultura vyžaduje otevřenost, sdílení a férovost. Jak to může podpořit šéf?

Lídr musí jít příkladem. A to, co říká, by měl žít a lidé by to měli cítit. Moderní lídr by se měl starat o kvalitu týmu a "mít koule" do toho říznout, když je v týmu někdo, kdo do něj nezapadá.

Jaký je věkový průměr vašich zaměstnanců? Jde o generaci, pro kterou jsou moderní technologie něco jako kyslík?

Věkový průměr máme pod 30 lety. Ve světě softwaru jde vývoj dopředu a věci se rychle mění. Co platilo dnes, je za půl roku historií. Neumím si moc představit, že by to mohli dělat starší lidé. Ale například v oblasti analýz a obchodu spolupracujeme i se seniorními experty. Máme například člověka, který nám pomáhá otevírat dveře do bank.

Využíváte expertní znalosti lidí, kteří odejdou na volnou nohu z korporací?

Myslím, že se to dnes hodně děje. Mnoho lidí, i starších, odejde z korporace a začnou se věnovat konzultačnímu byznysu. A využívají sítě kontaktů, které mají, protože v byznysu se nezmění to, že jde hlavně o osobní kontakty. A to neplatí jen v Česku.

Podnikáte v Brně, kde je 14 vysokých škol s 34 fakultami. Studuje na nich přes 86 000 studentů. Máte lepší přístup k talentům?

Je tam opravdu dobrý zdroj odborníků z univerzit a dobrá atmosféra. Řada zahraničních firem zakládá "huby" a inovační centra. To nastavuje nějakou laťku v tom, co se očekává od lidí, a existuje tu řada firem, které se přetahují o talenty. A je důležité, že mladí už dnes nepřemýšlejí jen o výšce platu. To nutí firmy stát se zajímavým zaměstnavatelem, a to v Brně funguje.

Kolik času věnujete komunikaci s partnery o tom, jak řídit firmu?

Exekutivně řídíme firmu dva, třetí společník je více v pozici akcionáře a dohledu. Spolu s partnerem míváme pravidelně velmi otevřená sezení, kdy si povídáme o tom, co chceme v životě dělat, jak se vidíme za pět, deset let... Tím, že oba máme za sebou zkušenosti s řízením firem, víme, že je nutné mít sjednocenou vizi. Rozdílná vize je velké nebezpeční v mnoha firmách. Firma se pak dříve nebo později rozdělí na nějaké divize a každý si hraje podle svých not a věci se začínají klížit. A firmu to oslabuje. Věnovali jsme hodně času na sladění svých pohledů na podnikání. A dělali jsme to také na základě zpětné vazby od ostatních kolegů, což je velice důležité.

Zpětné vazby od zaměstnanců?

Ano. My se jich pravidelně ptáme na názor a pracujeme na společné firemní vizi, což je někdy strašně těžké. Pokud byli lidé zvyklí pracovat v odlišné firemní kultuře, kde jen dostali úkol s jasným koncem, a ten buď splnili, nebo ne, a najednou mají možnost se vyjádřit k tomu, zda ten úkol dává smysl, tak je těžké, aby najednou uchopili svobodu, kterou jim dáme. Mluvíme s lidmi třeba i o strachu z chyb a učíme je podílet se na rozhodování tak, aby se cítili dobře.

Uplatňujete otevřenost...

Otevřenost je velice důležitá. Dnes máme vůči našim 25 kolegům otevřeno všechno, kromě toho, kolik kdo vydělává. Nevymysleli jsme zatím systém, jak to udělat. Hodně myslíme na angažovanost a podporování jejich odvahy. K podnikání patří i riziko, že to nemusí dopadnout dobře. To je velký problém ve všech tradičních firmách, že se nepřipouštějí chyby, a když už se stanou, tak se uklidí pod koberec, aby byly kolektivní. Neberou se jako příležitost poučit se o tom, co funguje a nefunguje.

Co vnímáte jako svůj osobní dar, který dáváte firmě?

Kdybych extrahoval tu nejdůležitější vlastnost, tak je to určitě odvaha. To je věc, kterou v sobě mám a umím ji posouvat dál. Moje osobní téma je svoboda. Nejen jak vybudovat svoji firmu, ale případně jak pomoci celé společnosti.

JAN SIROTEK (37)

Vystudoval Fakultu stavební na VUT Brno, obor geodézie, MBA na Dominican University. První firmu Friendly Market založil ve 2. ročníku na VŠ.

Přes 10 let působil ve společnosti Geodis v různých pozicích od řadového geodeta, přes vedoucího oddělení GIS až po ředitele zahraničního obchodu.

V letech 2009 až 2012 vedl mezinárodní projekty a pobočky v regionu CEE pro norskou společnost BLOM ASA.

Od 2013 je ředitelem společnosti Clever°Maps', která se věnuje oblasti Location Intelligence.

Je ženatý a má dvě děti. Jeho koníčkem je objevování jeskyní na suchu i pod vodou na celém světě.

Zdroj: www.ihned.cz