Budeme se podílet na tvorbě Informačního Systému Katastru Nemovitostí v Moldávii

25. duben 2014

CLEVER°MAPS’ se bude jako člen vítězného konzorcia, spolu se společností Sinergise a   S&T, podílet na projektu Informační Systém Katastru Nemovitostí v Moldávii - MOLDLIS. Projekt je financován Norskou vládou a je veden pod záštitou Norské Mapovací Agentury - Norwegian Mapping Authority, Centre for Property Rights and Development.

Hlavním cílem je vytvořit nové, bezpečné a moderní řešení pro elektronickou registraci  vlastnických a jiných práv nemovitého majetku, které nahradí  stávající decentralizovaný, nekoncepční systém a poskytne tak nejen lepší uživatelské prostředí, ale zlepší i přístup veřejnosti k informacím.

Systém MOLDLIS (Moldavian Land Information System; a Real Property Information System for Moldova)  je webové rozhraní centrální databáze sloužící uživatelům jak na centrále katastrálního úřadu tak na regionální úrovni obsahující také webový portál poskytující služby široké veřejnosti a externím systémům přes e-government  nebo  dálkový přístup. Systém zahrnuje registr nemovitostí (katastrální mapa) včetně údajů o vlastnických a jiných právech, registr osob a správu všech záznamů týkajících se vlastníků nemovitostí, ale také registr pro oceňování nemovitostí.

V současnosti je za registraci všech nemovitostí odpovědná Státní Společnost CADASTRU, která byla založena Národní  Agenturou pro pozemky a katastr. Její hlavní úlohou je identifikace dané nemovitosti na katastrální mapě  a  následnou registraci práv k ní stávajících. Tyto informace a služby s tím spojené (např. oceňování majetku) pak CADASTRU následně prodává svým klientům  a zajišťuje tak své financování.  

Přibližně 86% procent z celkového počtu 5,7 miliónů nemovitostí je registrovaných a ročně se zpracuje 350 000 transakcí. Většina transakcí však probíhá ve větších městech, 30% pak v Kišiněvě.

Moldávie má rozlohu 33.846 km2 s celkovým počtem obyvatel 3,6 mil, přičemž 40%  obyvatelstva žije na venkově a 40% z celkového počtu jsou aktivní uživatelé internetu. Moldávie na své cestě do Evropy přijala tříletý akční plán v souladu s Evropskou politikou v rámci programu Evropaská politika sousedství (European Neighbourhood Policy ).V Moldávii je úředním jazykem moldavština, v některých oblastech je pak možné mluvit turecky a rusky.