Aplikace pro vyhodnocování sférických snímků

Ve spolupráci se šumperskou firmou HF Biz s.r.o. jsme vyvinuli webovou aplikaci pro potřeby vizuální diagnostiky silnic, která uživatelům umožňuje bez nutnosti instalace desktopových programů rychle zakreslovat zjištěné poruchy vozovek (výtluky, podélné či příčné trhliny aj.) nad sférickými snímky získanými z mobilního mapování. 
Aplikace je postavená nad knihovnou sphereMAP, která umí rovněž pracovat se zoomem či natočením scény. V budoucnu můžeme tuto funkcionalitu využít například také pro zobrazení katastrálních dat přímo ve sférických snímcích.