Are you interested in what’s new at the company or whether somebody is writing about us? Then you’ve come to the right place!

Jak jsme fotili senzory pro CleverFarm

S velkým odhodláním a nadšením usedáme v pátek 17. srpna do auta. Cílem je nafotit senzory pro letáky a web CleverFarm.

Jak včas odhalit rizika na poli?

Mnohdy jsou činnosti spjaté s ošetřením velmi časově i finančně náročné a je lepší riziku nákazy či rozmnožení škůdce předcházet.

Dobře zavlažovaná půda je úrodnější

Kombinace klimatických změn a nárůstu populace nás stále častěji přivádí k otázce, zda zemědělství vůbec dokáže v budoucnosti lidstvo uživit.

Jednoduchá evidence pro agronomy

Jsme děti farmářů. Zažili jsme vedení agronomické evidence v různých programech, ...

Vliv vlhkosti na použití POR

Ke sledování počasí existuje velká řada nástrojů, které pracují s naměřenými daty a umí s velkou přesností predikovat potenciálního škůdce nebo chorobu v porostu.

Monitorování stavu sklizně v silech

Skladujete obilí v sile? Pak víte, jak je důležité pravidelně monitorovat teplotu. Kromě množení škůdců a plísní je častým problémem i samovznícení.