Are you interested in what’s new at the company or whether somebody is writing about us? Then you’ve come to the right place!

Proč mít přehled o obsahu chlorofylu, vody a indexu listové plochy?

Proč by pro vás mělo být důležité sledovat a vyhodnocovat tyto hodnoty? Díky nim zvýšíte hektarový výnos, ušetříte hnojivo a optimálně naplánujete sklizeň.

Služby nad satelitními daty

Satelitní snímky vám mohou prokázat velkou službu, pokud z nich dokážete vyčíst to podstatné. V CleverFarm jsme vytvořili tři vzájemně se doplňující služby nad družicovými daty, které vám pomohou správně porozumět vaším pozemkům.

Vzrůstající obliba družicových dat

Více než 50 % zemědělské půdy v České republice je vhodných pro využití metod precizního zemědělství. Hlavním přínosem je nejen šetrnější zacházení s životním prostředím, ale také zvýšení výnosu a úspora materiálu.

Stanovení růstového potenciálu zemědělských plodin na pozemcích

V rámci přípravy služeb nad družicovými daty jsme připravili základní vstupní analýzu, a to vyhodnocení tzv. management zón uvnitř pozemků s pomocí dlouhé řady družicových dat.

Služby pro zemědělce s využitím dat dálkového průzkumu Země

V současné době se na trhu vyskytuje několik služeb, které se zaměřují na využití družicových dat pro zemědělce.

Jak fungují predikční modely?

Na základě naměřených hodnot přímo na poli může uživatel aplikace pomocí matematických modelů predikovat výskyt škůdců a chorob.